Kanał Śląski sposobem na odciążenie transportu w dużych aglomeracjach miejskich, w tym Krakowa.
201512.07

Kanał Śląski sposobem na odciążenie transportu w dużych aglomeracjach miejskich, w tym Krakowa.

Na realizację projektu POLSKA 3.0 czeka wiele inwestorów i istotnych dla polskiej gospodarki inwestycji, jak na przykład wspomniany wcześniej Kanał Śląski, który wpisuje się w strategię zapewnienia warunków do zrównoważonego rozwoju regionu, kraju i jako uzupełnienie kanału Odra – Łaba – Dunaj. Kanał Śląski to unikalne połączenie dwóch największych rzek w Polsce – Odry i Wisły – pomiędzy Kanałem Odra-Dunaj na wysokości Kuźni Raciborskiej i Oświęcimiem.

201512.04

Projekt ZDROWIE 3.0 jako integralna część projektu POLSKA 3.0.

ZDROWIE 3.0 – Kompleksowy program zrównoważonego zdrowia, jako integralna część projektu POLSKA 3.0.
Podstawowym powodem włączenia tematyki zdrowia do projektu jest zasada przyjęta przy tworzeniu polityki strategii Europa 2020 – „Health In All Policies” – Zdrowie we wszystkich obszarach polityki. Horyzontalne połączenia tematyki zdrowia w działaniach projektu stanie się czynnikiem zwiększającym jego bezpieczeństwo. Wpłynie na: motywację pracownika do dbania o zdrowie, podniesienie wydajności pracy, efektywniejsze wykorzystanie zasobów i środków, zmniejszenie nierówności w zdrowiu i podniesienie dobrostany życia.

201512.03

Gospodarka wodna w POLSKA 3.0.

Woda. Od tysięcy lat najważniejsza dla ludzi, zwierząt, roślin. Ludzie szukali jej, przy niej budowali swoje domy, wsie i miasta. O dostęp do wody toczyły się wojny. Bo woda, to życie. Wydaje się, że woda w rzekach płynie i będzie płynąć zawsze. Przyzwyczailiśmy się do tego, że otwieramy kran i mamy wodę. Ten rok pokazał jednak, że nie jest to takie oczywiste. Jakby przyroda wysłała nam ostrzeżenie.

201512.02

Spotkanie Wschód-Zachód

Oficjalne spotkanie z Li Songiem, Pełnomocnikiem Chińskiej Republiki Ludowej, Wicedyrektorem Międzynarodowego Centrum Transportu Multi- modalnego w Zhengzhou, dotyczące współpracy ws. Jedwabnego Szlaku, szerokiego toru i Centrum Logistycznego Oficjalne spotkanie z Li Songiem, Pełnomocnikiem Chińskiej Republiki Ludowej, Wicedyrektorem Międzynarodowego Centrum Transportu Multi- modalnego w Zhengzhou, dotyczące współpracy ws. Jedwabnego Szlaku, szerokiego toru i Centrum Logistycznego w…