Flis na Przemszy
201607.15

Flis na Przemszy

Celem wydarzenia było pokazanie potencjału rzeki Przemszy i jej możliwości transportu wodnego i turystycznego, a przede wszystkim, jakie są potrzebne zadania do wykonania, aby taki transport mógł na rzece zaistnieć.

201512.04

Projekt ZDROWIE 3.0 jako integralna część projektu POLSKA 3.0.

ZDROWIE 3.0 – Kompleksowy program zrównoważonego zdrowia, jako integralna część projektu POLSKA 3.0.
Podstawowym powodem włączenia tematyki zdrowia do projektu jest zasada przyjęta przy tworzeniu polityki strategii Europa 2020 – „Health In All Policies” – Zdrowie we wszystkich obszarach polityki. Horyzontalne połączenia tematyki zdrowia w działaniach projektu stanie się czynnikiem zwiększającym jego bezpieczeństwo. Wpłynie na: motywację pracownika do dbania o zdrowie, podniesienie wydajności pracy, efektywniejsze wykorzystanie zasobów i środków, zmniejszenie nierówności w zdrowiu i podniesienie dobrostany życia.