201802.09

Eksperci programu POLSKA 3.0 wezmą udział w Polsko-Amerykańskim Szczycie Przywództwa w Miami

Eksperci programu POLSKA 3.0 wezmą udział w Polsko-Amerykańskim Szczycie Przywództwa w Miami.

Już wkrótce rozpocznie się Polsko-Amerykański Szczyt Przywództwa w Miami.

Niewątpliwie będzie to najważniejsze wydarzenie w polsko-amerykańskich stosunkach gospodarczych w roku stulecia współpracy polsko-amerykańskiej, skoncentrowane na relacjach politycznych i gospodarczych pomiędzy obydwoma państwami. W spotkaniu będą  uczestniczyć przedstawiciele świata polskiej i amerykańskiej polityki, biznesu oraz instytucji pozarządowych.

W wydarzeniu wezmą udział eksperci programu Polska 3.0, m.in. dr Jacek Bartosiak, uznany na arenie międzynarodowej ekspert ds. geopolityki, geostrategii i strategii.

POLSKA 3.0 KLUCZOWYM PROGRAMEM W PROJEKCIE TRÓJMORZA

W zeszłym roku, podczas wizyty w Warszawie, Donald Trump był gościem podczas szczytu Trójmorza. Liderzy 12 państw leżących na terenie od morza Bałtyckiego po Adriatyk i Morze Czarne spotkali się na Zamku Królewskim. Jak zaznaczył Prezydent Andrzej Duda, współpraca w zakresie Trójmorza ma trzy główne impulsy: modernizacyjny, integracyjny i zjednoczeniowy. Inicjatywa Trójmorza zrzesza kraje położone między Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Donald Trump zapewnił, że Stany Zjednoczone będą partnerem „w tej historycznej inicjatywie”.

Dobrze znany, szczególnie w krajach Grupy Wyszehadzkiej program Polska 3.0, który został zaprezentowany w trakcie pobytu Prezydenta Donalda Trumpa w Polsce, został określony jako kluczowy w kontekście budowania Trójmorza odpowiadającego na współczesne potrzeby Państw Europy. Z programem zapoznał się Prezydent Donald Trump, oraz jego delegacja – Rudy Giuliani oraz generał James L. Jones, który promuje i wspiera inicjatywę tzw. Trójmorza.

Stabilna Polska oraz silne Intermarium oznaczają bezpieczeństwo tej części świata. Dlatego też gospodarczy program Polska 3.0 został przygotowany tak, aby Polska wykorzystała swoje naturalne zasoby, tranzytowe położenie w Europie. Program jest integralną częścią Korytarza Bałtyk-Adriatyk i Bałtyk-Morze Czarne.

Polska 3.0 jest kluczowym programem w projekcie Trójmorza, ponieważ scala budowę międzynarodowej infrastruktury łączącej. W ramach programu skupione są integralne projekty transportu multimodalnego, projekty infrastrukturalne, Nowy Jedwabny Szlak, ale także projekty współpracy transgranicznej, bezpieczeństwo energetyczne, nowe technologie, wymiana wiedzy, transfer technologii. W efekcie mają one na celu stworzenie nowych form konkurencyjności regionu.

Jednym z najważniejszych wyzwań Inicjatywy Trójmorza jest dalszy rozwój infrastruktury transportowej. Kluczowym jest nawiązanie bliskich połączeń między krajami wzdłuż korytarza Północ – Południe, a infrastruktura transportowa stanowi jeden z kluczowych elementów takiego korytarza.

Celem programu Polska 3.0 jest m.in. stworzenie punktów węzlowych rozwoju, industrializacji i innowacyjności poprzez zintegrowanie transportu i budowę węzłów multimodalnych.

Dwa Korytarze transportowe TEN-T – Korytarz Bałtyk Adriatyk, Bałtyk Morze Czarne odgrywają kluczową rolę dla regionu Trójmorza. Poprzez program Polska 3.0, który tworzy płaszczyznę transportu multimodalnego w Polsce (woda, kolej, autostrady, powietrze), oraz budowę największego w Europie centrum logistycznego Gorzyczki-Wierzniowice.

Program Polska 3.0 to spójny program rozwoju polskiej gospodarki, na który składa się szereg komplementarnych projektów infrastrukturalnych i gospodarczych , tworzących łącznie jeden innowacyjny i silny ekosystem.
POLSKA 3.0 jest dzisiaj jedynym spójnym projektem gospodarczym dla Polski i dla regionów transgranicznych, który pozwoli Polsce optymalnie wykorzystać jej tranzytowe położenie. W ramach programu Polska 3.0 połączono najważniejsze projekty infrastrukturalne, których brak, jest obecnie czynnikiem w znacznej mierze hamującym rozwój gospodarczy Polski. Polska 3.0 to program zintegrowanych działań, mających na celu połączenie polskich rzek, autostrad i kolei w jedną płaszczyznę transportu multimodalnego oraz budowę największego w Europie Ponadnarodowego Centrum Logistycznego w Gorzyczkach, w ramach którego krzyżują się najwazniejsze korytarze transportowe w Europie. Program powstał na bazie klastrów i zainicjowany został przez największą organizację klastrową, „klaster klastrów”, który m.in. reprezentuje Polskę w projektach Grupy Wyszehradzkiej i skupia klastry z dziedzin transportu, ekologii, energetyki, nowych technologii dla przemysłu, medycyny, chemii, etc.

Polska 3.0 to obecnie największy program klastrowy w Europie. Współcześnie innowacje tworzone są przez sieci powiązań. Dlatego klastry posiadają tak duży wpływ na innowacyjność w działalności przedsiębiorców i firm i są bardzo doceniane w Stanach Zjednoczonych, jako narzędzie do budowania konkurencyjnej gospodarki. W ramach programu skupionych jest ponad 3700 przedsiębiorstw, które chcą realizować wspólne projekty biznesowe i transfer wiedzy na osi krajów Trójmorza.

Z samego założenia inicjatywa Trójmorza ma umożliwić realizację wielkoskalowych, ponadregionalnych projektów.  Ważne aby zaznaczyć, że celem jest integracja wschodniej i zachodniej Europy, aby zapóźniony z powodu komunistycznej przeszłości region krajów Trójmorza mógł szybciej się rozwijać i aby zmniejszyć dysproporcję rozwoju względem krajów Europy Zachodniej.

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości i stulecie współpracy polsko-amerykańskiej, a także stulecie polskiego lotnictwa

Jak informują Organizatorzy, program forum #PALS obejmuje między innymi otwierające wystąpienia VIP-ów, 9 sesji w formacie business mixer, 2 sesje panelowe, 3 sesje wieczorne, galę wręczenia nagród oraz ekskluzywne spotkanie VIP i dodatkowe atrakcje. Merytoryczny program konferencji poświęcony jest w szczególności zagadnieniom energetyki, transferu wiedzy i technologii oraz bezpieczeństwu strategicznemu.

Zwieńczeniem #PALS będzie 46. edycja dorocznego Polsko-Amerykańskiego Balu w Eden Roc pt. „100 years of Poland’s Independence and Centuries of Polish – American Relations”.

− Współczesna Polonia, tak jak kiedyś Pułaski, Kościuszko czy Paderewski, jest ambasadorem marki Polska. Pamiętamy, że to polonijny kapitał był pierwszym kapitałem zagranicznym w Polsce, który dał impuls dla wzrostu gospodarczego. Podczas kongresu będziemy dyskutować właśnie o tym, jak Polonia może wspierać polską gospodarkę, kulturę, sztukę. Ale też o tym, jak Polska może Polonię wspierać – mówi minister Kwieciński.

Dlatego też, koordynator programu POLSKA 3.0 jako ambasador wspiera i reprezentuje także międzynarodową produkcję Dywizjon 303 o polskich bohaterskich pilotach walczących w Bitwie o Anglię, która była już przedstawiana u Rodziny Królewskiej w Pałacu Kensington i będzie mieć swą premierę na stulecie polskiego lotnictwa wojskowego i stulecie brytyjskiego Royal Air Force.