201709.20

Najważniejszy oddolny program dla polskich przedsiębiorców nagrodzony – Narodowy Program Rzeczypospolitej Polskiej POLSKA 3.0 rozwija kluczowe projekty w kraju i pomaga rozwijać polskie innowacje.

Klik:

http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/105553,,najwazniejszy-oddolny-program-dla-polskich-przedsiebiorcow-nagrodzony-na-forum-ekonomicznym-w-krynic

„Najważniejszy oddolny program dla polskich przedsiębiorców nagrodzony na Forum Ekonomicznym w Krynicy.
Narodowy Program Rzeczypospolitej Polskiej – POLSKA 3.0 rozwija kluczowe projekty w kraju i pomaga rozwijać polskie innowacje.”