201709.04

Panel „Narodowy program Rzeczypospolitej Polskiej – POLSKA 3.0” odbędzie się pierwszego dnia Forum Ekonomicznego w Krynicy

Zapraszam na panel: Narodowy program Rzeczypospolitej Polskiej – POLSKA 3.0, który odbędzie się pierwszego dnia Forum Ekonomicznego w Krynicy.
Polska 3.0 – Ekosystem gospodarczy oparty na klastrach, zintegrowanym transporcie i nowych ośrodkach innowacji i przemysłu.
Obecnie jesteśmy świadkami fundamentalnej zmiany światowej przestrzeni gospodarczej. Tradycyjne modele funkcjonowania biznesu są poddawane próbie czasu, odpowiadając na wyzwania wynikające z cyfrowej transformacji, automatyzacji produkcji i transportu oraz rosnącym znaczeniem wiedzy jako „geopolitycznego surowca”.
​Polska 3.0 to potężna platforma współpracy dla biznesu, samorządów i świata nauki. ​Szczególny nacisk chcemy położyć na odpowiedź, w jaki sposób budować ośrodki innowacji, jaka powinna być rola klastrów oraz w jaki sposób kształtować politykę transportową, zarówno z perspektywy obywateli, jak i przemysłu.​ ​ Tyle w teorii. POLSKA 3.0 to praktyka.
#POLSKA30 #Programdlaprzedsiębiorców #Programdlainnowacji