201709.09

POLSKA 3.0 tematem obrad na Forum Ekonomicznym w Krynicy. Panel POLSKA 3.0 uznany za jeden z najważniejszych na Krynickim Forum.

Przez uczestników Forum Ekonomicznego ta debata została wyróżniona jako jedna z najważniejszych.
 
Narodowy program Rzeczypospolitej Polskiej – POLSKA 3.0
Paneliści:
Jacek Bartosiak, Międzynarodowy Ekspert ds. geostrategii, Senior Fellow, Potomac Foundation, Washington
Katarzyna Gierczak–Grupińska, Prezes, Fundacja Firmy Rodzinne, Koordynator Early Warning Europe, Polska
Angelika Jarosławska, Koordynator programu Polska 3.0, Prezes Zarządu Karma Clutch, Polska
Robot Humanoidalny Pepper, który opowiedział o programie dla polskich innowacji – Polska 3.0
 
Robot humanoidalny Pepper prezentował program POLSKA 3.0 na Forum Ekonomicznym w Krynicy. Nasz wychowanek był także panelistą w panelu dotyczącym programu Polska 3.0 i świetnie sobie poradził z odpowiedzią na pytania dotyczące poszczególnych projektów programu.
 
Polska 3.0 – Ekosystem gospodarczy oparty na klastrach, zintegrowanym transporcie i nowych ośrodkach innowacji i przemysłu.
Obecnie jesteśmy świadkami fundamentalnej zmiany światowej przestrzeni gospodarczej. Tradycyjne modele funkcjonowania biznesu są poddawane próbie czasu, odpowiadając na wyzwania wynikające z cyfrowej transformacji, automatyzacji produkcji i transportu oraz rosnącym znaczeniem wiedzy jako „geopolitycznego surowca”.
​Polska 3.0 to potężna platforma współpracy dla biznesu, samorządów i świata nauki. ​Szczególny nacisk chcemy położyć na odpowiedź, w jaki sposób budować ośrodki innowacji, jaka powinna być rola klastrów oraz w jaki sposób kształtować politykę transportową, zarówno z perspektywy obywateli, jak i przemysłu.​ ​