201706.30

POLSKA 3.0 współorganizatorem ważnego dla rozwoju polskich stoczni i Marynarki Wojennej Forum w Stoczni Marynarki Wojennej

Program Polska 3.0 był współorganizatorem Ogólnopolskiego Forum pod patronatem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które odbyło się w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni.

Ogólnopolskie Forum: „ODBUDOWA I MODERNIZACJA MARYNARKI WOJENNEJ RP: KONIECZNOŚĆ KOMPROMISU MIĘDZY JEJ ZDOLNOŚCIAMI BOJOWYMI, POTRZEBAMI I MOŻLIWOŚCIAMI POLSKIEGO PRZEMYSŁU STOCZNIOWEGO A REALIAMI EKONOMICZNYMI PAŃSTWA – W NAWIĄZANIU DO STRATEGII ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU” odbyło się 28 czerwca w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni, pod patronatem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marka Gróbarczyka, Wiceministra Rozwoju, Jerzego Kwiecińskiego, Poseł Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk – przewodniczącej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Sejmu RP oraz Wojciecha Szczurka – Prezydenta Miasta Gdyni.

Ogólnopolskie Forum będzie spotkaniem istotnym w skali całej gospodarki i obronności Polski. W szczególności dotyczyć będzie jednego z głównych postulatów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, który zakłada przywrócenie sektorowi okrętowemu należną pozycję koła zamachowego gospodarki morskiej.

Duży kredyt zaufania wobec nowej polityki stoczniowej, wymaga kompleksowego przeanalizowania obecnych potrzeb i możliwości polskiego przemysłu stoczniowego, jego zdolności zaspokajania obecnych i perspektywicznych potrzeb Marynarki Wojennej RP po zidentyfikowaniu wymaganych i osiągalnych zdolności bojowych Marynarki Wojennej, określenia partnerów strategicznych, niezbędnych do uruchomienia produkcji – we współpracy z wybranymi partnerami zagranicznymi – przyszłych jednostek pływających Marynarki Wojennej –  ramach przyjętego już wieloletniego programu jej modernizacji pt. „Zwalczanie zagrożeń na morzu”.

W ramach Forum, zwieńczonego oficjalnymi referatami i wnioskami pokonferencyjnymi, które zostaną przedłożone najwyższym władzom naszego państwa, nastąpiła pełna identyfikacja wymaganych i osiągalnych zdolności Marynarki Wojennej. Zdefiniowane zostały możliwości efektywnej konsolidacji zakładów przemysłu stoczniowego skupionych w PGZ oraz współpracy z pozostałymi podmiotami sektora stoczniowego, sprzyjającej przyśpieszeniu realizacji programu modernizacji Marynarki Wojennej RP. Wskazani i uzasadnieni zostali najbardziej optymalni dla polskiej gospodarki partnerzy strategiczni, konieczni do uruchomienia produkcji nowoczesnych jednostek pływających marynarki wojennej, cieszących się zainteresowaniem ze strony rynku i spełniających oczekiwania MW RP. Określony został także wpływ odbudowy i konsolidacji podmiotów branży stoczniowej na rozwój gospodarczy regionu i całego kraju, co przewiduje Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju.

Autorami referatów i komunikatów  byli przedstawiciele Marynarki Wojennej, byli i obecni  wykładowcy Akademii Marynarki Wojennej, przedstawiciele przemysłu stoczniowego i inne osoby związane  z branżą stoczniową, eksperci i ekonomiści. Tematyka referatów dotyczyła kierunków odbudowy i modernizacji Marynarki Wojennej RP, realizowanej w ramach Programu Operacyjnego „Zwalczanie zagrożeń na morzu”, udziału w tym polskich stoczni we współpracy z pożądanymi partnerami zagranicznymi, a także uwarunkowań finansowych i ekonomicznych tych procesów. W wystąpieniach uwzględniony został kontekst wynikający z rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, która przewiduje odbudowę i rozwój polskiego przemysłu stoczniowego.

Referaty wygłosili:

1. kmdr Jacek Hamera (Inspektorat Marynarki Wojennej) – Modernizacja Sił Marynarki Wojennej – kierunki modernizacji, udział polskiego przemysłu a otoczenie rozwiązań firm zagranicznych.
2. kmdr por. Sebastian Draga (Centrum Operacji Morskich) – Zagrożenia dla bezpieczeństwa RP na obszarach morskich i ich wpływ na rozwój sił morskich RP.
3. prof. dr hab. Zbigniew Klimiuk – Zwiększone wydatki na Marynarkę Wojenną RP jako element realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR).
4. kontradm. dr Zbigniew Badeński, wiceadm. dr inż Henryk Sołkiewicz – Przyszłość Marynarki Wojennej w świetle dokumentów i faktów.
5. Angelika Jarosławska – Założenia programu POLSKA 3.0 a perspektywy rozwoju polskiego przemysłu stoczniowego.
6. Maciej Fularczyk – Okręt patrolowy typu Ślązak – stan bieżącej realizacji i możliwości adaptacyjne w przyszłych projektach okrętów dla Marynarki Wojennej RP.
7. prof. dr hab. Jerzy Żyżyński – Przywracanie podmiotowej roli państwa w polityce gospodarczej jako współczesna tendencja.
8. kontradm. Konrad Wiśniowski – A jednak można, czyli jak zbudowano polski okrętowy system misji na przykładzie nowoczesnego niszczyciela min Kormoran II.
9. kmdr Mirosław Ogrodniczuk – Między Bałtykiem a oceanem. Okręt obrony wybrzeża czy fregata z demobilu.
10. dr Krzysztof Pająk – Koncepcja pozyskania nowych okrętów hydrograficznych dla MW RP.
11. kmdr dr Bohdan Pac – Koncepcja zarządzania programem modernizacji Marynarki Wojennej RP.
12. Konrad Golczak – Jak skutecznie realizować Program Operacyjny „Zwalczanie zagrożeń na morzu” i jak nim skutecznie zarządzać?

Referaty i komunikaty w postaci scalonego wydawnictwa wraz z wnioskami pokonferencyjnymi po zakończeniu Forum zostaną przekazane najwyższym władzom państwowym  i wojskowym w Polsce.