201712.02

Program POLSKA 3.0 tematem debaty otwarcia XIII Kongresu SMART CITY

Program POLSKA 3.0 kluczowy dla rozwoju zrównoważonego rozwoju w Polsce.
9 listopada w Krakowie odbył się XIII Kongres SMART CITY – założenia i perspektywy. Głównymi tematami były: transport, ochrona środowiska i oczywiście nowoczesne technologie.
W panelu otwarcia Kongresu wzięła udział koordynator programu POLSKA 3.0.
Program POLSKA 3.0 to kluczowe projekty infrastrukturalne, aby stworzyć jedną płaszczyznę transportu multimodalnego w Polsce, ale także szereg rozwiązań smart city i smart transport, wypracowanych przez polskich ekspertów i krajowe przedsiębiorstwa.

Program Polska 3.0 powstrzymał dyrektywę wodną, która wykluczyłaby nasz kraj z transportu międzynarodowego.
W ramach klastrowych rozwiązań programu realizowane są rozwiązania przyjazne środowisku, innowacyjne i ekologiczne środki transportu, inteligentne systemy transportowe, ale także polskie projekty przemysłowe.
Polska 3.0 – Oddolny program gospodarczy, wdrażający między innymi systemowe rozwiązania na rzecz rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce.
Polska 3.0 wraz z prawie czterema tysiącami przedsiębiorstw, ekspertami, czynnymi kapitanami, Radą Kapitanów i specjalistami ds. ekologii, transportu, logistyki, wspólnie pracowali nad programem systemowego rozwoju żeglugi srodladowej w Polsce i utworzenia odpowiedniego ekosystemu dla jej wdrożenia. Polska 3.0 działała na rzecz rozwoju multimodalnej płaszczyzny transportu w Polsce i przywrócenia żeglugi jeszcze zanim istniały jakiekolwiek plany rządowe.
Dziś Polska 3.0 jest gotowa, aby polski bardzo wysoki potencjał i kapitał przedsiębiorców mógł zagospodarować się w projektach żeglugi śródlądowej i zintegrowanego transportu, wspiera także dążenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Środlądowej.

Poprzez brak zrównoważonego i rozsądnego zarządzania zasobami wody, Polsce już dziś brakuje wody. Jest jej co raz mniej, a miasta na południu Polski, jak na przykład Jastrzębie Zdrój, wodę kupować muszą z Czech. Istnieje duże ryzyko pustynnienia dużej części naszego Kraju. Jeśli nie uruchomimy działań związanych z gospodarką wodną i związaną z nią nierozerwalnie (!) żeglugą, polski rolnik stanie za parę lat przed dylematem: tradycyjne u nas gatunki, już tylko w wersji GMO, czy zasianie niekojarzonego z Polską sorgo, które świetnie znosi niedostatek wody…
Przedstawialiśmy wiele raportów na temat skutków zaniedbań ze strony kolejnych rządów. Co roku, na polskich drogach ginie małe miasteczko. Warto poświęcić chwilę na refleksję, ile wśród ofiar wypadków drogowych jest młodych ludzi, matek i ojców. Nie możemy także bojkotować cichego zabójcy, jakim jest smog. Co roku, przez zanieczyszczenie powierza umiera około 40 000 osób, jeszcze więcej zapada na choroby, do których wdychanie smogu się przyczynia. Szacuje się, że w 2050 roku z powodu pyłów umierać będzie dwa razy więcej osób, niż teraz. Z powodu wdychania pyłu, co roku przedwcześnie umiera nawet 400 mieszkańców Krakowa. Czy przeniesienie transportu na ekologiczne gałęzi ma sens? Odpowiedzią niech będzie fakt, iż Warszawie 70 procent smogu pochodzi z transportu, a jedna barka przewozi taką samą ilość towarów, jak trzydzieści tirów…

Więcej o Wydarzeniu:

Walka ze smogiem wymaga zmiany mentalności mieszkańców (RELACJA)

http://successpoint.pl/smart-2017-krakow