201712.02

PRZEMYSŁ 4.0 integralną częścią programu POLSKA 3.0.

Koordynator Programu POLSKA 3.0 została zaproszona do panelu PRZEMYSŁ 4.0, w ramach Polish Industry Week pod patronatem Ministerstwa Rozwoju, aby opowiedzieć o programie POLSKA 3.0 – Narodowym Programie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wielokrotnie podkreślano, że bez programu POLSKA 3.0 nie ma Przemysłu 4.0.

Oparty o sieciowanie gospodarki poprzez klastry program Polska 3.0 to: Krajowa i Transgraniczna Przestrzeń Industrializacji – Infrastruktura Przemysłu – Klastry – Doliny przemysłowe i klastrowe – B+R (Badania i rozwój) – Wsparcie rodzimych przedsiębiorstw – Efektywność energetyczna gospodarki i ekologiczne projekty – Ekosystem Innowacyjności.

Program Polska 3.0 na płaszczyźnie infrastruktury to stworzenie jednolitej płaszczyzny transportu multimodalnego – międzynarodowa sieć transportowa, modernizacja żeglugi śródlądowej, rozwój centrów logistycznych, Nowy Jedwabny Szlak

#POLAND30 #MadeinPoland30 #ClustersCooperation#Itsallaboutcooperation #InnovationEcosystem